آخرین خبرها
خانه / اخبار / استفاده یکسان از هر دو نیمکره مغز شما را به کارآفرین بهتری تبدیل می کند

استفاده یکسان از هر دو نیمکره مغز شما را به کارآفرین بهتری تبدیل می کند

استفاده یکسان از هر دو نیمکره مغز شما را به کارآفرین بهتری تبدیل می کند

بسته به این که نیمکره چپ مغزتان فعال تر باشد یا نیمکره راست، علایق و شخصیت شما متفاوت خواهد بود. به عبارتی نیمکره فعال تر مغز شما شخصیتتان را تعیین می کند.

ادامه مطلب

درباره‌ admin