آخرین خبرها
خانه / پروژه و پایان نامه / شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهرستان نهاوند به روش
PCRRFLP
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد( MSc)
گرایش سلولی و مولکولی

جهت دانلود کلیک کنید

درباره‌ admin