آخرین خبرها
خانه / اخبار / جامعه فرسوده در ستایش فراغت

جامعه فرسوده در ستایش فراغت

جامعه فرسوده در ستایش فراغت

کتاب با دو استعاره از علم پزشکی برای توصیف قرن بیستم و بیست ویکم آغاز می شود. از دید هان قرن بیستم دوران سیستمِ ایمنی بود. در مقابل، قرن بیست ویکم دورانی از اختلالات روانی است …

ادامه مطلب

درباره‌ admin