آخرین خبرها
خانه / مقاله و تحقیق / پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در ۳۵ اسلاید کاربردی و آموزشی وکاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرو جدول

پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در ۳۵ اسلاید کاربردی و آموزشی وکاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرو جدول

پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در ۳۵ اسلاید کاربردی و آموزشی وکاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرو جدول

جهت دانلود کلیک کنیددر این پروژه  پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در ۳۵ اسلاید کاربردی و آموزشی وکاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرو جدول طبق موارد زیرارایه شده است :

۱-  دیوار چیست؟

۲-  انواع دیوارها :

۳-  دیوار خارجی:

۴-  دیوارهای داخلی: 

۵-  دیوارها از نظر ساختار نیز به چهار دسته تقسیم می شوند:

۶-  دیوارهای ساده همراه با تعریف و شکل :

۷-  دیوارهای کلاف بندی شده همراه با تعریف و شکل :

۸-  دیوارهای بتن مسلح همراه با تعریف و شکل :

۹-  دیوارهای مخصوص همراه با تعریف و شکل :

۱۰-  دیوار در ساختمانهای با مصالح بنایی :

۱۱-  دیوارهای آجری :

۱۲-  تعریف آجر:

۱۳-    ملات: 

۱۴-  ملات های متفاوت برای انواع دیوارها :

۱۵-  نسبت ملات برای دیوارهای داخلی باربر: 

۱۶-  نسبت ملات برای دیوارهای غیرباربر: 

۱۷-  نسبت ملات برای دیوار خارجی:

۱۸-  اصول کلی استفاده از آجر در بنایی:

۱۹-  زنجاب کردن آجر:

۲۰-  بند افقی: 

۲۱-  بند قاـم: 

۲۲-  روشهایی برای اجتناب از توالی بند قاـم (پیوند دیوار) همراه با شکل:

۲۳-  نحوه آجرچینی دیوار نیم آجره(۱۱ سانتیمتری) همراه با تصاویر:

۲۴-  جزییات آجرچینی در دیوار یک آجره (۲۲سانتیمتری) همراه با تصاویر:

۲۵-  جزییات آجرچینی در دیواریک ونیم آجره (۳۵سانتیمتری)همراه با تصاویر :

۲۶-  جزییات آجرچینی دیوار دوآجره(۴۵سانتیمتری) همراه با تصاویر:

۲۷-  تعریف کله و راسته همراه با شکل :

۲۸-  تعریف شاقولی بودن دیوار:

۲۹-  تعریف شمشه و تراز همراه با تصاویر : 

۳۰-  تعریف ریسمانی کردن کارهمراه با تصاویر: 

۳۱-  تعریف تقاطع دیوارهاهمراه با شکل:

۳۲-  جزییات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج همراه با  تصاویر :

۳۳-  جزییات آجر چینی دیوار یک و نیم آجره کنج همراه با تصاویر:

۳۴-  جزییات آجرچینی دیوار دو آجره در کنج همراه با تصاویر:

۳۵-   دیوارهای بلوک بتنی:

۳۶-  بلوک بتنی: 

۳۷-  جدول ابعاد بلوکهای بتنی:

۳۸-  تعریف  ملات مصرفی جهت بلوک سیمانی:

۳۹-  اصول کلی استفاده از بلوک بتنی در بنایی به همراخ تصاویر اجرایی:

۴۰-  نحوه کلافبندی قاـم و افقی در یک ساختمان با بلوک سیمانی به همراه تصاویر :

۴۱-  کلاف بندی قاـم در دیوار ۲۲ سانتی(یک آجره) به همراه تصاویر اجرایی:

۴۲-  کلاف بندی قاـم در کنج در دیوار ۳۵ سانتی(یک و نیم آجری) به همراه تصاویر اجرایی:

در این پروژه  پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در ۳۵ اسلاید کاربردی و آموزشی وکاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرو جدول طبق موارد زیرارایه شده است :

۱-  دیوار چیست؟

۲-  انواع دیوارها :

۳-  دیوار خارجی:

۴-  دیوارهای داخلی: 

۵-  دیوارها از نظر ساختار نیز به چهار دسته تقسیم می شوند:

۶-  دیوارهای ساده همراه با تعریف و شکل :

۷-  دیوارهای کلاف بندی شده همراه با تعریف و شکل :

۸-  دیوارهای بتن مسلح همراه با تعریف و شکل :

۹-  دیوارهای مخصوص همراه با تعریف و شکل :

۱۰-  دیوار در ساختمانهای با مصالح بنایی :

۱۱-  دیوارهای آجری :

۱۲-  تعریف آجر:

۱۳-    ملات: 

۱۴-  ملات های متفاوت برای انواع دیوارها :

۱۵-  نسبت ملات برای دیوارهای داخلی باربر: 

۱۶-  نسبت ملات برای دیوارهای غیرباربر: 

۱۷-  نسبت ملات برای دیوار خارجی:

۱۸-  اصول کلی استفاده از آجر در بنایی:

۱۹-  زنجاب کردن آجر:

۲۰-  بند افقی: 

۲۱-  بند قاـم: 

۲۲-  روشهایی برای اجتناب از توالی بند قاـم (پیوند دیوار) همراه با شکل:

۲۳-  نحوه آجرچینی دیوار نیم آجره(۱۱ سانتیمتری) همراه با تصاویر:

۲۴-  جزییات آجرچینی در دیوار یک آجره (۲۲سانتیمتری) همراه با تصاویر:

۲۵-  جزییات آجرچینی در دیواریک ونیم آجره (۳۵سانتیمتری)همراه با تصاویر :

۲۶-  جزییات آجرچینی دیوار دوآجره(۴۵سانتیمتری) همراه با تصاویر:

۲۷-  تعریف کله و راسته همراه با شکل :

۲۸-  تعریف شاقولی بودن دیوار:

۲۹-  تعریف شمشه و تراز همراه با تصاویر : 

۳۰-  تعریف ریسمانی کردن کارهمراه با تصاویر: 

۳۱-  تعریف تقاطع دیوارهاهمراه با شکل:

۳۲-  جزییات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج همراه با  تصاویر :

۳۳-  جزییات آجر چینی دیوار یک و نیم آجره کنج همراه با تصاویر:

۳۴-  جزییات آجرچینی دیوار دو آجره در کنج همراه با تصاویر:

۳۵-   دیوارهای بلوک بتنی:

۳۶-  بلوک بتنی: 

۳۷-  جدول ابعاد بلوکهای بتنی:

۳۸-  تعریف  ملات مصرفی جهت بلوک سیمانی:

۳۹-  اصول کلی استفاده از بلوک بتنی در بنایی به همراخ تصاویر اجرایی:

۴۰-  نحوه کلافبندی قاـم و افقی در یک ساختمان با بلوک سیمانی به همراه تصاویر :

۴۱-  کلاف بندی قاـم در دیوار ۲۲ سانتی(یک آجره) به همراه تصاویر اجرایی:

۴۲-  کلاف بندی قاـم در کنج در دیوار ۳۵ سانتی(یک و نیم آجری) به همراه تصاویر اجرایی:

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

جهت دانلود کلیک کنید

درباره‌ admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*